English | Norsk | Español

Hvem

Vi er et spesialisert rekrutterings selskap som søker og arbeider aktivt blant og med de beste aktørene; kunder, kandidater, leverandører og partnere. Vårt team jobber globalt både gjennom direkte møter med kandidater og ved aktivitet på nettbaserte møteplasser og sosiale medier.

Hva

Yapril AS rekrutterer styremedlemmer, toppledere, mellomledere og spesialister både regionalt på Sunnmøre, nasjonalt og internasjonalt.

Hvordan

Våre team er ledet av Management Consultants som jobber tett med kunden. Hvert prosjekt blir gjennomført ved våre testede prosesser og metoder, og støttes av digitale søks spesialister og sosiale media analytikere, både for identifisering av kandidater, og i utvalgs fasen.

Vår virksomhet er bygget på profesjonalitet og høflighet overfor alle interessenter, og for Yapril er hver prosess unik med hensyn til kundens `s behov.

For mer informasjon om Yapril AS, våre arbeidsmetodikker og ressurser, vennligst kontakt Andrea Lothe eller Espen Sundgot for en presentasjon.

Kontakt
&nsbp;

Founder / Management Consultant

Espen Sundgot


Tlf. +47 913 85 786
espen.sundgot@yapril.no


Ansvarlig for rekruttering på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Management Consultant

Andrea Lothe

Tlf. +47 976 39 145
andrea.lothe@yapril.no


Ansvarlig for rekruttering på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Scout and Researcher Social Media

Victor Gabriel Chirinos

Tlf. +47 924 85786 / +58 416 401 6493
victor.gabriel.chirinos@yapril.com


Førstelinje kontakt med alle internasjonale spesialister. Bistår Management Consultants og kunder i prosjektgjennomføring.

Research Assistant

Sergio Alvarez

Tlf. +58 414 206 4030
sergio.alvarez@yapril.com


Støtteanalyser for Management Consultant og kunder.

Hjem

Partners:
IT Operations, Maintenance & Security
Jan-Erik Løken, FRONT it
Tlf. +47 992 47 870
jan.erik@frontit.no

Send gjerne generell CV til:
candidates@yapril.no

Who

We are a specialized recruitment company that searches and works actively among and with the best clients, candidates, suppliers and partners. Our team works globally; in person, across the digital sphere and in social media.

What

Yapril AS recruits board of directors, executive and general management as well as specialists for regional, national and international clients.

How

Our teams are lead by management consultants who work closely with the client. Each project is run through our tested processes and methods, and supported by digital search specialists and social media analysts; for both identifying candidates and the selection phase.

Our business is built on professionalism and courtesy towards all stakeholders. For Yapril every project is a unique process focused on each client`s needs.

For a presentation about Yapril AS, please contact Andrea Lothe or Espen Sundgot.

Contact
&nsbp;

Founder / Management Consultant

Espen Sundgot


Tlf. +47 913 85 786
espen.sundgot@yapril.no


Responsible for recruitments in regional, national and international projects.

Management Consultant

Andrea Lothe

Tlf. +47 976 39 145
andrea.lothe@yapril.no


Responsible for recruitments in regional, national and international projects.

Scout and Researcher Social Media

Victor Gabriel Chirinos

Tlf. +47 924 85786 / +58 416 401 6493
victor.gabriel.chirinos@yapril.com


First line of contact with international specialists. Serves Management Consultants and clients in project execution.

Research Assistant

Sergio Alvarez

Tlf. +58 414 206 4030
sergio.alvarez@yapril.com


Complementary analysis for Management Consultants and clients.

Home

Partners:
IT Operations, Maintenance & Security
Jan-Erik Løken, FRONT it
Tlf. +47 992 47 870
jan.erik@frontit.no

For first contact with us please forward CV to:
candidates@yapril.no

Quien

Somos una compañía especializada en reclutamiento que busca y trabaja activamente con los mejores clientes, candidatos, proveedores y socios. Nuestro equipo trabaja globalmente; en persona, a través de la esfera digital y los medios sociales.

Que

Yapril AS recluta integrantes de junta directiva, ejecutivos y gerencia general al igual que especialistas para clientes regionales, nacionales e internacionales.

Como

Nuestros equipos son liderados por Consultores que trabajan en conjunto con nuestros clientes. Cada proyecto pasa por procesos y métodos que han sido probados, recibiendo apoyo de nuestros especialistas en búsqueda digital y analistas de medios sociales, tanto para los procesos de identificación de candidatos como la fase de selección.

Nuestro negocio ha sido construido basándose en profesionalismo y cortesía a todos los implicados en nuestros procesos. Para Yapril cada proyecto es único y enfocado en las necesidades del cliente.

Para una presentación sobre Yapril, por favor contacte Andrea Lothe o Espen Sundgot.

Contacto
&nsbp;

Consultor Gerencial

Espen Sundgot


Tlf. +47 913 85 786
espen.sundgot@yapril.no


Responsable del reclutamiento de personal en los proyectos regionales, nacionales e internacionales.

Consultor Gerencial

Andrea Lothe

Tlf. +47 976 39 145
andrea.lothe@yapril.no


Responsable del reclutamiento de personal en los proyectos regionales, nacionales e internacionales.

Investigación Digital y Análisis de Medios

Victor Gabriel Chirinos

Tlf. +47 924 85786 / +58 416 401 6493
victor.gabriel.chirinos@yapril.com


Primer contacto con especialistas internacionales. Asiste a los Consultores Gerenciales y a los clientes en la ejecución de los proyectos.

Research Assistant

Sergio Alvarez

Tlf. +58 414 206 4030
sergio.alvarez@yapril.com


Análisis complementario para los Consultores Gerencial y Clientes.

Casa

Asociados:
IT Operations, Mantenimiento & Seguridad
Jan-Erik Løken, FRONT it
Tlf. +47 992 47 870
jan.erik@frontit.no

Para primer contacto envíenos su CV a:
candidates@yapril.no