Trives du i entreprenørbransjen og vil jobbe med ledelse?

Aurstad har god ordrereserve og flere nye anleggsprosjekt er i gang eller under oppstart. Selskapet ønsker å styrke selskapet ytterligere med mer kapasitet og ny kompetanse. Derfor søker vi to anleggsledere som vil bli ansvarlig for den daglige driften av sitt dedikerte anlegg. Som leder på anlegg får du ansvar for å planlegge og skape god drift på anlegget sammen med dyktige ansatte.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvarlig for daglig drift på anlegg
 • Sikre godt og trygt arbeidsmiljø på anleggsplass (HMS)
 • Oppfølging av underentreprenører
 • Ansvarlig for fremdrift og bemanning
 • Følge opp innkjøp, kontrakt og økonomi i prosjekt
 • Sørge for dokumentasjon iht eksterne og interne krav
 • Stedfortreder for prosjektleder
 •  

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse fra fagskole eller høyskole
 • Erfaring fra anleggsbransjen
 • Strukturert, systematisk resultatorientert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 •  

Vi søker deg som er opptatt av kvalitet og setter helse, miljø og sikkerhet i førersetet. Du må ha handlekraft og ikke være redd for å ta avgjørelser. Du må evne å ta initiativ, håndtere flere arbeidsoppgaver på en gang, og også evne å delegere arbeidsoppgaver. Om du samtidig kan identifisere deg med våre verdier, nær, innovativ, profesjonell og ansvarlig vil vi gjerne høre fra deg.

Selskap Aurstad AS
Tittel Anleggsledere
Arbeidssted Ørsta

Har du spørsmål?

Jo Stian Tverberg
Jo Stian Tverberg Administrerende Direktør Aurstad AS
Jo Stian Tverberg
Jo Stian Tverberg Administrerende Direktør Aurstad AS
Jo Stian Tverberg
Jo Stian Tverberg Administrerende Direktør Aurstad AS

Aurstad AS

Aurstadkonsernet består av morselskapet Aurstad AS som eier selskapene Aurstad Tunnel AS og Aurstad Maskinutleige AS med hovedkontor i Ørsta. Vi er et maskinentreprenørfirma som bygger infrastruktur, veier, tunneler, kraftanlegg, flyplasser og kommunaltekniske anlegg. Markedsområdet vårt er i dag Midt-Norge, men noen prosjekttyper regner vi på i hele Norge. Vår strategi er at vi skal være hovedentreprenør på de prosjektene vi arbeider med, men det hender at vi tar på oss underentrepriser på tunell- og grunnarbeid. For å kunne gjennomføre store og kompliserte utbyggingsprosjekt, er vi opptatt av å ha motiverte og kompetente ansatte innen flere fagfelt for å få til god prosjektstyring. I tillegg er det i selskapets strategi at vi skal ha en moderne maskinpark og være tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi.

”Vi skal være en ansvarlig og innovativ hovedentreprenør, som setter spor både på land, i mennesker og i historien» ”

For mer informasjon om selskapet se www.aurstad.no