I  rollen som Automation & Control Engineering Manager vil du være ansvarlig for Optimars kompetanse innen automasjon, system og prosesser. Vi ser etter en engasjert leder som har oversikten over det store bildet og kan ta denne kunnskapen ned i detaljene for å optimalisere prosesser og ressursbruk. I Optimar er vi opptatt av å kontinuerlig utvikle mennesker og prosesser i takt med selskapets ambisjoner og kundenes behov. Er dette noe som trigger deg så vil vi gjerne høre fra deg. 

Hovedoppgaver

 • Ledelse av avdelingen
 • Definere og følge opp prosesser, prosedyrer og arbeidsinstrukser 
 • Kapasitetsplanlegging
 • Kontiunerlig utvikling av avdelingen 
 • Ressursplanlegging i ulike prosjekter
 • Sette rammeverk og følge opp kompetansekartlegging og karriereutvikling på individ og avdlingsnivå
 • Fokus på utvikling av unge talenter 

Bakgrunn og erfaring

 • Erfaring fra verdibasert ledelse 
 • Kan vise til gode resultater fra roller innen relevant fagområde
 • Erfaring fra kontinuerlige forbedringsprosesser (Lean)
 • Bruker av ERP verktøy
 • Erfaring fra PLM prosesser
 • Utdannelse og sertifiseringer innen relevant tekniske fagområde
 • Gode engelskkunnskaper 

Vi ser etter en sterk relasjonsbygger som går foran, motiverer teamet og inngir tillit. 

Personlige egenskaper

 • Tillitsvekkende og engasjert
 • Evner å motivere medarbeidere 
 • Trigges av forbedringsprosesser
 • Har god gjennomføringsevne
 • Sette deg raskt inn i komplekse problemstillinger
 • Nysgjerrig og interessert
 • Trives med å være hands on

Stillingen rapporterer til VP Products and Engineering.

I Optimar får du være med på en spennende reise sammen med dedikerte kollegaer og sterke eiere som tenker langsiktig.  Optimar har en lang historie der banebrytende utviklingsprosjekter sammen med kunder har vært en viktig del av selskapets reise. Sterke og langsiktige eiere skaper et godt fundament for reisen videre.  I rollen som Automation & Control Engineering Manager får du lede en avdeling der man har fokus på kompetanseutvikling og muligheter, i et selskap som også er opptatt av din videre utvikling.  Ta gjerne kontakt for å høre mer om rollen, selskapet og eierne. 

Selskap Optimar AS
Tittel Automation & Control Engineering Manager
Søknadsfrist 28.02.2021
Arbeidssted Valderøyvegen 1129, 6050 Valderøya

Har du spørsmål?

Irene V. Mjelde
Irene V. Mjelde Managing Partner Yapril AS
Irene V. Mjelde
Irene V. Mjelde Managing Partner Yapril AS
Richard Schofield
Richard Schofield COO Optimar AS

Optimar AS

Optimar AS er et av verdens ledende innovasjonselskaper innen sitt fagfelt, og er en global aktør innen teknologi for robotisering og automatisering av fiskehåndteringsløsninger og prosessutstyr tilrettelagt for fartøy, landbaserte fabrikker og oppdrettsnæringen.

Selskapets hovedkontor med administrasjon, utviklings- og produksjonsavdelinger, ligger på Sunnmøre. Selskapet har omlag 450 ansatte i Norge, Spania, Romania og USA. www.optimar.no

Optimar AS har siden 20. desember 2017 vært del av Haniel Group. www.haniel.de

Vår spesialitet er systemer som gjør fiskeforedling enklere, raskere, tryggere, renere og mer lønnsomt for våre kunder.

Å ta vare på kvaliteten i håndteringen av fisken og våre kunders behov har vært fokus gjennom Optimars 80-årige historie. Filosofien har ført til at vi har blitt en sterk, kompetent og foretrukket leverandør for våre kunder. Våre skreddersydde systemer har innovative, automatiserte løsninger som sikrer kostnadseffektivitet, dyrevelferd og miljø.

Purpose: Fish Handling with care