Salmon Evolution gjennomførte en emisjon i mars 2020 der man hentet inn i overkant av MNOK 250 til å finansiere videre utvikling. I tillegg til dette ble det i juli gjennomført en emisjon mot Dongwon Industries, ett av verdens ledende sjømatselskaper med utspring fra Sør-Korea. Videre utviklingsløp innebærer flere kapitalutvidelser og selskapet har startet en prosess mot en børsnotering.

Fra første konsesjonssøknad til siste kapitalinnhenting har Salmon Evolution høstet positiv tilbakemelding fra alle interessenter og er nå på vei over i en ny fase: Realisering!

Salmon Evolution søker nå en erfaren og utviklingsorientert CFO som får en sentral funksjon i ledelsen og i det videre arbeid med å sikre våre ambisiøse målsetninger.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for finansfunksjonen i selskapet som innbefatter ansvar for kapitalbehov/finansiering, finansiell rapportering, dialog med banker og finansinstitusjoner
 • Forretningsutvikling og strategiutvikling
 • Likviditets- og risikostyring med forankring i strategi for bruk av sikringsinstrumenter innenfor valuta, rente, kraft og potensielt også laksepriser og volum
 • Sentral i ledergruppen, og være støtte og diskusjonspartner til selskapets ulike lederfunksjoner i gjennomføring av vekststrategi
 • Forberede styresaker og ivareta rollen som styresekretær for selskapet
 • Ledelse og utvikling av selskapets økonomiavdeling

Ønskede kvalifikasjoner

Vi søker deg som har en sterk finansiell bakgrunn med erfaring fra kapitalmarkedet og finansiering av vekstselskaper. Du har høyere økonomisk/finansiell utdanning og erfaring fra annen CFO stilling eller relevante miljøer som private equity, investeringsbank/meglerhus eller rådgivningsselskap eller lignende hvor det er høye krav til kvalitet, profesjonalitet og etterrettelighet. Har du bakgrunn/forståelse fra aquakultur eller sjømatbransjen er det en fordel. Du er strukturert, analytisk og forretningsorientert. I tillegg er du sterk på relasjoner, presentasjoner og kommersielle aktiviteter. Du trives med at det blir stilt store krav til helhetsforståelse, faglig styrke og levering. Vi tror at samarbeid og samhandling skaper gode resultater, og du må evne og trives med å samarbeide på tvers av ulike faggrupper.

Personlige egenskaper

 • Gode leder- og samarbeidsevner
 • God forretningsforståelse
 • Analytisk og problemløsende
 • Gode presentasjonsevner
 • Systematisk og strukturert
 • Kommuniserer godt på norsk og engelsk
 • Høy arbeidskapasitet

Vi tilbyr

 • En unik mulighet til å til en helt sentral rolle i oppbygningen av et nytt industriselskap
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i en av Norges mest attraktive vekstnæringer.
 • Muligheten til å være med på å videreutvikle og forme fremtidens bærekraftige oppdrettsnæring i Norge.
 • Gode lønns- pensjons- og forsikringsvilkår samt deltakelse i incentivprogram for nøkkelansatte.
 • Kontorsted vil være ved selskapets kontorer i Ålesund eller Hustadvika/Molde.

Stillingen rapporterer til CEO.

Selskap Salmon Evolution AS
Tittel CFO
Arbeidssted Ålesund eller Hustadvika
Søknadsfrist Snarest

Har du spørsmål?

Vidar A. Skjørli
Vidar A. Skjørli Management Consultant Yapril Ålesund og Molde
Vidar A. Skjørli
Vidar A. Skjørli Management Consultant Yapril Ålesund og Molde
Vidar A. Skjørli
Vidar A. Skjørli Management Consultant Yapril Ålesund og Molde
Espen Sundgot
Espen Sundgot Management Consultant Yapril Ålesund og Molde
Espen Sundgot
Espen Sundgot Management Consultant Yapril Ålesund og Molde
Espen Sundgot
Espen Sundgot Management Consultant Yapril Ålesund og Molde
Håkon André Berg
Håkon André Berg CEO Salmon Evolution

Salmon Evolution AS

Salmon Evolution AS ble etablert i 2017, og skal etablere landbasert oppdrett av laks på Indre-Harøya i Hustadvika kommune (Møre og Romsdal). Vår strategiske plassering sikrer at vi kan ta i bruk teknologi som er best egnet til å drive oppdrett på land. Med gjennomstrømnings- og gjenbruksteknologi henter vi inn – og skifter ut – store mengder klart og friskt vann fra vår kyst. Det samme vannet som er selve grunnlaget for utviklingen av norsk lakseoppdrettsnæring gjennom flere tiår.

Vi legger vekt på rasjonell drift, fiskevelferd og minst mulig påvirkning av miljøet. Rent vann fra kysten skaper optimale produksjons og miljøforhold, bedre tilvekst, og kortere produksjonstid. Vår produksjon vil avgi minimale miljøavtrykk gjennom rensing av avløpsvann, og gjenbruk av marine ressurser.