Vi ser etter deg som er kommersielt orientert, kan jobbe selvstendig, og har et brennende engasjement for å bidra til byutviklingen i Ålesund.  

Hovedoppgaver:

 • Avklaringer som er nødvendige for å kunne igangsette utbygging på Sørsida
 • Iverksette byggetrinn 1 av utviklingen
 • Samarbeid med Møre- og Romsdal Fylkeskommune om mulig etablering av VGS
 • Samarbeid med Ålesund kommune rundt mulig etablering av Kulturskolen på Sørsida 
 • Gjøre reguleringsmessige avklaringer
 • Etablere nødvendig avtaleverk rundt infrastruktur
 • Kontraktsmessige og avtalemessige forhold tilknyttet prosjektet
 • Lede prosess og sikre fremdrift
 • Innleie av kompetanse ved behov
 • Ansvar for budsjettarbeid og økonomisk planlegging

Prosjektet vil ha stor offentlig interesse og betydning, og rette kandidat må kunne være en god brobygger og kunne holde en bred dialog med det politiske miljø og alle øvrige interessenter.

Bakgrunn/erfaring:

 • Prosjekledererfaring
 • Relevant bransjeerfaring er ønskelig
 • Ønskelig med høyere utdannelse, men erfaring kan erstatte manglende formalkompetanse
 • Erfaring fra forhandlinger 
 • Økonomisk forståelse
 • Relevant nettverk
 • Gode kommunikasjonsevner

Det vil være en stor fordel om du har erfaring fra å manøvrere både i det politisk og det kommersielle landskapet. Rollen vil kreve at du har god motor og fremdrift, er løsningsorientert og trives med å være "hands on" med mange baller i luften. Du vil få god støtte i et kompetent og aktivt styre, og organisasjonen vil bli til etter behov og fremdrift i prosjektet.

Selskap Sørsida Utvikling AS
Tittel Daglig leder
Arbeidssted Ålesund
Søknadsfrist 30.09.2020

Har du spørsmål?

Irene V. Mjelde
Irene V. Mjelde Management Consultant Yapril AS
Irene V. Mjelde
Irene V. Mjelde Management Consultant Yapril AS
Irene V. Mjelde
Irene V. Mjelde Management Consultant Yapril AS
Eva Hagen
Eva Hagen Styreleder Sørsida Utvikling AS
Eva Hagen
Eva Hagen Styreleder Sørsida Utvikling AS
Eva Hagen
Eva Hagen Styreleder Sørsida Utvikling AS

Sørsida Utvikling AS

Bystyret i Ålesund vedtok i 2015 reguleringsplanen for den sentrale sørsida av Ålesund.

Sørsida Utvikling AS ble stiftet i oktober 2019 og er eid 100 pst av Ålesund kommune. Selskapet er opprettet for å få i gang byutvikling på Sørsida i Ålesund, og selskapet får overført tomtene på området for utvikling til dette.

Sørsida blir av mange omtalt som "indrefileten" i Ålesund og skal bidra til å utvikle Ålesund sentrum som et urbant samlingspunkt for hele Ålesundsregionen. Planen tar utgangspunkt i en idékonkurranse i 2011 som JaJa Architects fra København vant. Arealet strekker seg fra Kiperviktorget til Hotel Waterfront og opp langs Brosundet til Dronning Sonjas plass.

Området er regulert til bolig, næring, kultur og skole m.v og både Møre- og Romsdal Fylkeskommune og Ålesund Kommune har vedtatt at de ønsker å lokalisere både vidergående skole og kulturskole til området, og vi ser for oss at dette kan bidra til å få i gang utviklingen av området.  Det er imidlertid også en rekke utfordringer i området, bl.a når det gjelder å kartlegge avhengigheter og kostnader ved infrastruktur (inkl. Bypakken), forholdet til cruisetrafikken og også i fht reguleringsplanen.