Salmon Evolution går inn i første byggefase av flere byggetrinn på Indre Harøy og har behov for en Driftsleder biologi som skal være sentral i å gjøre driftsorganisasjonen klar til å ta imot den første smolten i slutten av 2021.

Vi ser etter deg som tar ansvar og ledelse, og liker å være tett på den daglige driften i selskapet. I rollen som driftsleder vil du få ansvar for planlegging, drift og deltakelse i drift for første byggetrinn, og det er sentralt at du evner å organisere, prioritere og delegere oppgaver.

Dette er en unik mulighet hvor du vil være sentral i å bygge opp en organisasjon som skal drifte et landbasert oppdrettsanlegg som setter søkelys på rasjonell drift, fiskevelferd og minst mulig påvirkning av miljøet.

Hovedoppgaver:

 • Premissgiver i oppbyggingen av driftsavdeling og driftsorganisasjon
 • Sentral i utarbeidelse av rutiner og prosedyrer for drift
 • Lede produksjonen ved anlegget i driftsfasen, og ansvarlig for løpende biologisk drift
 • Planlegge, koordinere, organisere og lede personell og driftsoperasjoner
 • Utvikling av medarbeidere, miljø og kultur på anlegget
 • Motivere medarbeidere
 • Ansvarlig for intern rapportering
 • Oppfølging av standarder, sertifiseringer og revisjoner.
 • Sørge for best mulig utnyttelse av anleggets produksjonskapasitet
 • Personalansvar

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdanning- lang erfaring kan kompensere for utdanning.
 • Operativ erfaring fra en driftsorganisasjon
 • Erfaring fra produksjon av settefisk- og/eller matfisk av laks, eller andre arter
 • Gjerne erfaring fra tilsvarende rolle fra landbasert produksjon

Personlige egenskaper: 

 • Selvstendig, systematisk og løsningsorientert.
 • Dedikert og interessert
 • Gode samarbeidsevner og jobber godt i team
 • Omgjengelig, inspirerende og målrettet.
 • Nysgjerrig og lærevillig
 • Pragmatisk
 • Godt humør
 • Gode kommunikasjonsegenskaper på norsk og engelsk

Vi tilbyr spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et nyskapende miljø hvor du vil få muligheten til å være med på å videreutvikle og forme fremtidens oppdrettsnæring i Norge. Du blir en del av et team som har godt humør, lang bransjeerfaring og som er interessert og dedikert i sine fagområder.

Dette er en sentral posisjon i et unikt selskap med store muligheter, et sterkt management team, kompetente eiere og konkurransedyktige betingelser. Stillingen rapporterer til Produksjonssjef.

Høres dette interessant ut så kontakt oss for ytterligere informasjon om selskapet, stillingen og om dette er muligheten for deg!

Arbeidsgiver Salmon Evolution AS
Stillingstittel Driftsleder biologi
Søknadsfrist Snarest, vi håndterer søknader løpende
Arbeidssted Indre Harøy

Har du spørsmål?

Vidar A. Skjørli
Vidar A. Skjørli Management Consultant Yapril Molde
Vidar A. Skjørli
Vidar A. Skjørli Management Consultant Yapril Molde
Vidar A. Skjørli
Vidar A. Skjørli Management Consultant Yapril Molde
Espen Sundgot
Espen Sundgot Management Consultant Yapril Ålesund og Molde
Espen Sundgot
Espen Sundgot Management Consultant Yapril Ålesund og Molde
Espen Sundgot
Espen Sundgot Management Consultant Yapril Ålesund og Molde
Olav Johan Lyngstad
Olav Johan Lyngstad Production Manager Salmon Evolution AS
Olav Johan Lyngstad
Olav Johan Lyngstad Production Manager Salmon Evolution AS
Olav Johan Lyngstad
Olav Johan Lyngstad Production Manager Salmon Evolution AS

Salmon Evolution AS

Salmon Evolution AS ble etablert i 2017, og skal etablere landbasert oppdrett av laks på Indre-Harøya i Hustadvika kommune (Møre og Romsdal). Vår strategiske plassering sikrer at vi kan ta i bruk teknologi som er best egnet til å drive oppdrett på land. Med gjennomstrømnings- og gjenbruksteknologi henter vi inn – og skifter ut – store mengder klart og friskt vann fra vår kyst. Det samme vannet som er selve grunnlaget for utviklingen av norsk lakseoppdrettsnæring gjennom flere tiår.

Vi legger vekt på rasjonell drift, fiskevelferd og minst mulig påvirkning av miljøet. Rent vann fra kysten skaper optimale produksjons og miljøforhold, bedre tilvekst, og kortere produksjonstid. Vår produksjon vil avgi minimale miljøavtrykk gjennom rensing av avløpsvann, og gjenbruk av marine ressurser.