Geomatikarane i Aurstad Tunnel AS driv med prosjektering, feltarbeid, masseutrekning, digital dokumentasjon, sluttleveransar og oppfølging av produksjonsvolum. Som geomatikar er du ein nøkkelperson i prosjektgjennomføringa vår. Du blir ein viktig støttespelar for anleggs- og prosjektleiing. Geomatikarane er difor med på prosjekta frå start til slutt.

Vi verdset å ha medarbeidarar som viser ansvar og tek initiativ, og er engasjerte i det vi arbeider med. Du vil vere med på eit lag med stor fagleg kompetanse, og bidra til å utvikle dette.

Aurstad Tunnel AS har behov for å utvide talet på geomatikarar. Vi ønskjer difor å knytte til oss fleire medarbeidarar som vil delta i det gode miljøet som vi har skapt her. I utgangspunktet ser vi etter to nye medarbeidarar, der den eine også vil få eit operativt og overordna fagansvar.

Fagansvarleg geomatikk/ geomatikar 

Vi søkjer deg som har/er:

 • Teknisk fagskule eller bachelor utdanning
 • Relevant arbeidserfaring
 • Førarkort kl. B/BE
 • Fokus på kvalitet, HMS og økonomi
 • Framoverlent, engasjert og lærevillig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Påliteleg, ansvarsbevisst og nøyaktig
 • Vilje og ønske om utvikling av eigen kompetanse
 • Lag- og relasjonsbyggar
 • Nødvendige datakunnskapar
 • Gode norskkunnskapar, munnleg og skriftleg

 Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø
 • Innovativ arbeidsplass, får vere med på å skape
 • Konkurransedyktige lønns- og pensjonsordningar
 • AFP-bedrift

Vil du vere med på laget?

Selskap Aurstad AS
Tittel Geometriker
Søknadsfrist Snarest, prosessbehandling pågår
Arbeidssted Bergen

Har du spørsmål?

Jo Stian Tverberg
Jo Stian Tverberg Administrerende direktør Aurstad AS
Jo Stian Tverberg
Jo Stian Tverberg Administrerende direktør Aurstad AS
Jo Stian Tverberg
Jo Stian Tverberg Administrerende direktør Aurstad AS
Marius Halvorsen
Marius Halvorsen Management Consultant Yapril AS
Marius Halvorsen
Marius Halvorsen Management Consultant Yapril AS
Marius Halvorsen
Marius Halvorsen Management Consultant Yapril AS

Aurstad AS

Aurstadkonsernet består av morselskapet Aurstad AS som eier selskapene Aurstad Tunnel AS og Aurstad Maskinutleige AS med hovedkontor i Ørsta. Vi er et maskinentreprenørfirma som bygger infrastruktur, veier, tunneler, kraftanlegg, flyplasser og kommunaltekniske anlegg. Markedsområdet vårt er i dag Midt-Norge, men noen prosjekttyper regner vi på i hele Norge. Vår strategi er at vi skal være hovedentreprenør på de prosjektene vi arbeider med, men det hender at vi tar på oss underentrepriser på tunell- og grunnarbeid. For å kunne gjennomføre store og kompliserte utbyggingsprosjekt, er vi opptatt av å ha motiverte og kompetente ansatte innen flere fagfelt for å få til god prosjektstyring. I tillegg er det i selskapets strategi at vi skal ha en moderne maskinpark og være tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi.

”Vi skal være en ansvarlig og innovativ hovedentreprenør, som setter spor både på land, i mennesker og i historien”

For mer informasjon om selskapet se vår hjemmeside.