HMS/KS Koordinator

Den store byggeaktiviteten på Nordvestlandet skjer innenfor sektorer som bolig, industri og kontor, fiskeoppdrett på land og veibygging. Vi er engasjert i alle disse.

Kravene til oss som entreprenør, er at vi leverer kvalitet uten skade på mennesker og omgivelser - i et univers fullt av tunge maskiner, sprengstoff, lastebiler, støv og støy. Sammen med HMS-/KS-leder, skal du bidra med både rutiner, rutineoppfølging og praktisk veiledning ute på anleggene.

Som HMS-/KS-koordinator får du ansvar for:

  • Utarbeidelse av HMS-planer, risikovurderinger, varslingsplaner, prosjektspesifikke dokumenter, rutiner, opplæringsplaner m.m. innen HMS
  • Gjennomføring av vernerunder etter oppsatt plan
  • Opplæring og praktisk bistand for interne og eksterne ressurser
  • Registrering, oppfølging og rapportering
  • Påse at kvalitetssystemet blir fulgt og evt. korrigert ved behov
  • Oppfølging og overlevering av dokumentasjon til byggherre/tiltakshavers plattform
  • Avvikshåndtering

Personlighet og væremåte:

Som HMS-/KS-koordinator må du være opptatt av fagområdene, og være en pådriver når det gjelder endringer i rutiner og atferd. Det betyr at du må være en god lytter, kommunisere tydelig, være etterrettelig og skape gode relasjoner. Anleggsarbeid er tillit, teamwork og samhandling fra A til Å.

Noe av det som gjør jobben spennende er denne tosidigheten:

  • Å lage rutiner og rapporter krever struktur og nøyaktighet på høyt nivå.
  • Å implementere rutiner og drive opplæring i et travelt anleggsmiljø forutsetter evnen til å finne praktiske løsninger sammen med mennesker på og ved anlegget. 

Som en del av ACO Anlegg får du travle og spennende arbeidsdager i et godt og utviklende fagmiljø. Intern kompetanseutvikling er satt i system. Videre har vi gode lønns- og pensjonsordninger, og en bonusavtale som gjelder alle ansatte.

Vi mener du bør ha disse kvalifikasjonene:

  • Minst tre års jobberfaring med HMS - gjerne fra annen bransje, evt. rådgiver/konsulent
  • Fordel med utdannelse eller kursing i HMS
  • Erfaring med KS-arbeid er en fordel

Har du spørsmål?

Marius Halvorsen
Marius Halvorsen Management Consultant
Espen Sundgot
Espen Sundgot Management Consultant
Arbeidsgiver ACO Anlegg AS
Stillingstittel HMS/KS Koordinator
Søknadsfrist 06.02.2022
Arbeidssted Tennfjord

ACO Anlegg AS

ACO Anlegg AS er et solid maskinentreprenørfirma med et komplett tjenestetilbud innen grunnarbeider. Det geografiske arbeidsområdet vårt er Nordvestlandet. Hovedkontoret er sentralt plassert i Tennfjord i Ålesund kommune. Vi er per i dag ca 70 medarbeidere, og omsatte i 2021 for ca. 300 mill. Vi er posisjonert for videre vekst, noe som åpner nye muligheter for dyktige medarbeidere som vil videre.