INFORMASJONSARKITEKT

Det foreligger en digital forretningsstrategi 2022 som beskriver kundeinteraksjon som et hovedsatsingsområde i konsernet. Strategien beskriver en klar retning gjennom konkrete tiltak som skal sikre den beste kundeopplevelsen for våre kunder. Det er definert en målbildearkitektur som baserer seg på teknologi fra Adobe-/Sitecore i kombinasjon med SAP.

Vi ser etter deg som raskt setter deg inn i nye problemstillinger og ser behov på tvers, fra sluttbrukerne til forretningen. Du vil bidra i operativt arbeid med informasjonsforvaltning og sikre at informasjonen henger sammen med både begrepsbeskrivelser, datasett og tilganger via API-er. For å lykkes i rollen, må du ha en helhetsforståelse av løsningen og hvordan denne spiller sammen både internt og eksternt. Du kjenner godt til teknologi og har kunnskap om verktøy og metode.

ARBEIDSOPPGAVER

 • Bistå med å utvikle standarder for å dele og utnytte informasjonsmodeller på tvers av kunder
 • Modellere hvordan informasjon oppstår, utveksles og forvaltes
 • Analysere informasjonsflyt og fremme forbedringsforslag
 • Samarbeide med utviklingsteam om bruk av informasjonsmodeller, formater, m.m.
 • Bidra med implementering av retningslinjer og standard som sikrer standardisert informasjonshåndtering
 • Bidra til etablering og forvaltning av begrepsmodeller og begrepsbeskrivelser
 • Videreutvikle metoder og verktøystøtte for informasjonsarkitektur


KVALIFIKASJONER

 • 3-5 års høyere relevant utdanning innenfor IT eller andre relevante fagområder fra universitet eller høyskole. Relevant erfaring eller spesialkompetanse kan kompensere for noe av utdanningskravet
 • god forretningsforståelse, gjerne erfaring fra andre virksomheter
 • kunnskap og erfaring innenfor informasjonsmodellering og dokumentasjon av informasjon
 • kunnskap og erfaring fra arbeid med informasjonsforvaltning
 • har kunnskap, forståelse og interesse for informasjonens rolle som verdiskaper
 • kan vise til erfaring fra systemutviklingsprosjekter med smidig metodikk
 • har kunnskap innen analyse og modellering av forretningsprosesser og informasjonsflyt

PERSONLIGE EGENSKAPER

 • Du har evne til stor grad av personlig initiativ og faglig selvstendighet
 • Du er strukturert-/systematisk og en ferdigstiller
 • Du er løsnings- og fremtidsorientert og pådriver for innovative løsninger
 • Du har evne til å kommunisere med både fag og ledelse og har god formidlingsevne på norsk
 • Du har evne til å trives med å jobbe med mennesker og kan skape gode samarbeidsrelasjoner

Arbeidssted er Ålesund, Sykkylven.

Har du spørsmål?

Kariann Sandvik
Kariann Sandvik Managing Partner, Yapril AS
Kariann Sandvik
Kariann Sandvik Managing Partner, Yapril AS
Terje Veblungsnes
Terje Veblungsnes Group CIO & Director Digitalization Ekornes AS
Terje Veblungsnes
Terje Veblungsnes Group CIO & Director Digitalization Ekornes AS
Terje Veblungsnes
Terje Veblungsnes Group CIO & Director Digitalization Ekornes AS
Arbeidsgiver Ekornes AS
Stillingstittel Informasjonsarkitekt
Søknadsfrist 31.01.2022
Arbeidssted Sykkylven

Ekornes AS

Ekornes er den største møbelprodusenten i Norge og eier merkenavnene Ekornes®, Stressless®, Svane® og IMG. Stressless® er et av verdens mest kjente varemerker innen møbelbransjen, mens Ekornes®, Stressless® og Svane® er de mest kjente innen møbelbransjen i Norge. IMG er mest kjent i Australia og USA. Produksjonen foregår i konsernets ti fabrikker. Konsernet har fem fabrikker i Norge, en fabrikk i Litauen, en fabrikk i USA, en fabrikk i Thailand og to fabrikker i Vietnam. Produktene selges over store deler av verden gjennom egne salgsselskaper eller gjennom importører

Ekornes er et norsk industrieventyr som opplever en eventyrlig vekst om dagen - en virksomhet med store ambisjoner for årene som kommer. Dette bidrar til at virksomheten vil styrke sin satsing på informasjonsteknologi og digitalisering for å forenkle, fornye og forbedre teknologi og prosesser - ikke minst respondere på krav og behov fra kunder og strategiske partnere.

Vi ser derfor etter flere kloke hoder og dyktige medarbeidere som kan bidra til å forsterke og videreutvikle IT i Ekornes.