Bli med å bygge en ny industri langs norskekysten!

Gadus Group er en sjømatprodusent med aktivitet i hele syklusen fra klekkeri til ferdig foredlede torskeprodukter i Norge. Selskapet ble etablert i 2020 med hovedkontor i Ålesund og består i dag av over 50 ansatte med dyp kompetanse og bred erfaring. Som et ledd i vår strategi for å bli en verdensledende produsent av oppdrettstorsk er vi i full gang med oppskalering av vår virksomhet. Vi har i dag 3 lokaliteter i sjø og vil gjennom de neste 3-5 årene etablere 17 nye sjølokaliteter. Gadus skal forme fremtidens havbruk med fokus på datadrevne beslutninger, fiskevelferd og kvalitet. Vi ser derfor etter en Konserndirektør Havbruk som vil få muligheten til å bygge og lede vår organisasjon for sjøbasert torskeoppdrett i tråd med vår ambisiøse vekststrategi.

Din arbeidshverdag:
Som Konserndirektør Havbruk i Gadus vil du være en del av et moderne og nytenkende selskap med høy kompetanse og lang erfaring fra næringen. Vi jager kontinuerlig forbedring i alle ledd og trenger deg som kan optimalisere driften av de ulike lokalitetene samt bidra til videre vekst i selskapet. I denne rollen vil du ha base på vårt hovedkontor i Ålesund, men tilstedeværelse er viktig, så utstrakt reisevirksomhet til sjøanleggene må medregnes. Noen av dine viktigste arbeidsoppgaver:

  • Bygge og utvikle en profesjonell og moderne driftsorganisasjon
  • Etablering og oppbygging av flere nye lokaliteter
  • Fullt P&L ansvar, inkl. budsjett og rapportering
  • Utvikle de ulike lokalitetene og områdene som helhet
  • Sentral posisjon i ledergruppen
  • Ansvar for å følge opp og videreutvikle beste praksis
  • Bygge solid kultur for profesjonalisering og skalering

Hvem er du?
Vi ser for oss at du er en sulten, læringsvillig og proaktiv leder som tar eierskap og tenker langsiktig. Du er nysgjerrig og søker alltid muligheter til forbedring. For å lykkes i denne rollen har du ledererfaring, gjerne fra havbruk eller annen matproduksjon. Samtidig ser vi det som en fordel med høyere utdanning innen økonomi/finans, aquakultur eller lignende studieretning. I tillegg er erfaring fra eller kunnskap om datadrevne beslutninger og digitaliseringsløp en stor fordel. 

Vi ser frem til din søknad!

Søknader vurderes fortløpende.

Har du spørsmål?

Espen Sundgot
Espen Sundgot Management Consultant Yapril AS
Espen Sundgot
Espen Sundgot Management Consultant Yapril AS
Ingrid Solibakke Langva
Ingrid Solibakke Langva Analysis & Research Consultant Yapril AS
Ingrid Solibakke Langva
Ingrid Solibakke Langva Analysis & Research Consultant Yapril AS
Ingrid Solibakke Langva
Ingrid Solibakke Langva Analysis & Research Consultant Yapril AS
Arbeidsgiver Gadus Group
Stillingstittel Konserndirektør Havbruk
Søknadsfrist Snarest
Arbeidssted Ålesund

Gadus Group

Gadus Group er en helintegrert sjømatprodusent med aktivitet i hele syklusen fra klekkeri til ferdig foredlede torskeprodukter i Norge. Selskapet ble etablert i 2020, har hovedkontor i Ålesund og består i dag av over 50 ansatte med dyp kompetanse og bred erfaring. Gadus har aktivitet i 7 kommuner langs Norskekysten fra Kinn i sør til Indre Fosen i nord. Tuftet på en visjon om å dyrke bærekraftig mat fra havet for å mette en stadig voksende global befolkning, har selskapet en plan om årlig produksjon av 30 000 tonn foredlede torskeprodukter innen 2025, med videre vekst frem mot 2050. Majoritetseieren i Gadus Group er et kapitalsterkt belgisk familieselskap med lange tradisjoner og svært langsiktige eierskap. De fokuserer utelukkende på investeringer i fremtidsrettede og bærekraftige næringer, hvor de kan være med som en aktiv partner for å bidra til å bygge opp langsiktige og solide selskaper. Vi har en spennende reise foran oss med store vekstambisjoner.