Prosjektleder

Den store byggeaktiviteten på Nordvestlandet skjer innenfor sektorer som bolig, industri og kontor, fiskeoppdrett på land og veibygging. Vi er engasjert i alle disse.

Som regionens mest komplette entreprenør på grunnarbeid, dekker vi hele verdikjeden - fra rådgiving og prosjektering til gjennomføring. Som vår nye prosjektleder har du hele dette store fagmiljøet med deg når du skal bidra til at vi innfrir oppdragsgivernes høye forventninger. 

Som prosjektleder får du ansvaret for:

  • Prosjektgjennomføringen, herunder planlegging, gjennomføring og befaring 
  • Kalkulering, kontraktsoppfølging, avvikshåndtering, rapportering og fakturering
  • Bemanning, innkjøp og leverandøroppfølging
  • Kunderelasjonen i prosjektene dine

Personlighet og væremåte:

Som prosjektleder må du ha full oversikt til enhver tid. Gode rutiner er viktig, men først og fremst må du sørge for god og effektiv samhandling mellom alle involverte i prosjektet. Det handler om oppgaveforståelse, tydelig kommunikasjon, gode relasjoner og lagbygging på tvers av fag og posisjon. 

Med andre ord: Du er faglig trygg, beslutningsdyktig og tenker klart under press. Du er en god leder, og er opptatt av å nyttiggjøre deg alle typer erfaringer i ditt neste prosjekt. Og kommer du bort i noe som andre kan bedre enn deg, søker du hjelpen der den er å finne. Det er faktisk en del av ACO-kulturen.

Vi mener du bør ha disse kvalifikasjonene:

  • Minst fire års erfaring som anleggsleder/byggeleder/prosjektleder eller rådgivende ingeniør
  • Fordel med bygg-/anleggsutdannelse på fagskole eller høyskolenivå
  • God økonomiforståelse
  • Kunnskap om og interesse for utnyttelse av digitale hjelpemidler

Som en del av ACO Anlegg får du travle og spennende arbeidsdager i et godt og utviklende fagmiljø. Intern kompetanseutvikling er satt i system. Videre har vi gode lønns- og pensjonsordninger, og en bonusavtale som gjelder alle ansatte.

Har du spørsmål?

Marius Halvorsen
Marius Halvorsen Management Consultant
Espen Sundgot
Espen Sundgot Management Consultant
Arbeidsgiver ACO Anlegg AS
Stillingstittel Prosjektleder
Søknadsfrist 21.03.2022
Arbeidssted Tennfjord

ACO Anlegg AS

ACO Anlegg AS er et solid maskinentreprenørfirma med et komplett tjenestetilbud innen grunnarbeider. Det geografiske arbeidsområdet vårt er Nordvestlandet. Hovedkontoret er sentralt plassert i Tennfjord i Ålesund kommune. Vi er per i dag ca 70 medarbeidere, og omsatte i 2021 for ca. 300 mill. Vi er posisjonert for videre vekst, noe som åpner nye muligheter for dyktige medarbeidere som vil videre.