Sales Manager

Lederoppgaver

  • Innhente og systematisere informasjon/data om relevante markeder og aktører
  • Være første kontakt inn mot nåværende og nye kunder
  • Forstå hvilke tekniske utfordringer som foreligger
  • Være bindeledd mellom kunde og SHM´s tekniske team
  • Etablere SHM som partner til å løse tekniske utfordringer i driften

Bakgrunn/kompetanse

  • God kunnskap om havbruksnæringen eller deler av denne
  • Arbeidserfaring fra det operasjonelle
  • God nok teknisk kompetanse til å forstå bruker og hva teknisk team i SHM kan løse
  • Nysgjerrighet, interesse og engasjement for å få til utvikling og gode prosjekter
  • Erfaring med å jobbe i lange prosesser

Vi leter etter en Sales Manager som tilnærmer seg mennesker og miljøer på en naturlig og tillitsskapende måte. Du må være teknisk interessert, og ha stor interesse og engasjement for å involvere deg i kundens driftssituasjon. I SHM jobber vi i tette tekniske og kommersielle team sammen med kunder og leverandører, for å utvikle, lage og implementere konkrete løsninger i kundens arbeidsoperasjoner.

SHM består av dyktige fagfolk som brenner for det de gjør. Vi leverer på tilliten hver gang, det er hovedgrunnen til at vi vokser.

Som vår nye Sales Manager skal du fungere som et initiativrikt teammedlem, og være hovedkontakten vår mot markedet i Sør-Norge.

Stillingen innebærer kontinuerlig utvikling og læring, og solid støtte i opplæring og oppbygging av marked. Vi vil også kunne sette opp et kontor i nærheten av bostedet ditt.

 

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode forsikrings- og pensjonsordninger.

Ønsker du mer informasjon om selskapet, stillingen og mulighetene, er du velkommen til å kontakte oss for mer informasjon.

Har du spørsmål?

Espen Sundgot
Espen Sundgot Management Consultant
Marius Halvorsen
Marius Halvorsen Management Consultant
Yngve Bøe Myklebust
Yngve Bøe Myklebust CEO, SHM Solutions AS
Yngve Bøe Myklebust
Yngve Bøe Myklebust CEO, SHM Solutions AS
Arbeidsgiver SHM Solutions AS
Stillingstittel Sales Manager
Søknadsfrist 14.11.2021
Arbeidssted Nytt kontor v/kandidatens bosted

SHM Solutions AS

SHM-gruppen ble etablert i 2013, av en gruppe gründere med bakgrunn fra sterke tekniske miljøer. SHM har gjennom årene hatt lønnsom vekst, og ser et stort potensial i å utvikle produkter, løsninger og systemer videre. Vår modell er å jobbe tett inn mot kundens organisasjon for å sammen utvikle nye innovative løsninger og SHM er i ferd med å etablere seg som et sterkt merkenavn i markedet.

Kjerneområdene er systemer og løsninger for dekksutstyr, hydraulikksystemer og kontrollsystemer. Utviklingsarbeidet har resultert i så vel enkeltprodukter som systemer med egne patenter.

Selskapet har de siste årene gjort en strategisk dreining direkte mot havbruksnæringen. I den forbindelse er det utviklet en portefølje av spesialprodukter som i økende grad utgjør komplette systemer for brukerne.

Selskapet har hovedkontor i Molde, og salgskontorer i Harstad og på Finnsnes.