Møretrygd er et selskap med lange tradisjoner og en solid forankring lokalt og langs kysten av Norge. Som Salgsleder for non-marin aktiviteter i Møretrygd vil du få en sentral rolle i selskapet, og vil ha ansvaret for drift og utvikling av områdene privat- og bedriftsforsikring. 

Non -marin er et viktig satsningsområde for Møretrygd fremover, og selskapet skal skape en lønnsom og god vekst  innen sektoren gjennom godt salg, utmerket service og videreutvikling av selskapets eksisterende kundeportefølje. Som Salgsleder for non-marin vil overordnede mål være å sikre at selskapet leverer i henhold til salgsmål og budsjett. Du har gode forutsetninger for å lykkes hvis du er en operativ og engasjert leder, som med god struktur og motiverende lederstil er en pådriver for aktivitet. Du har salgserfaring samt ledererfaring, og kan vise til å ha levert gode resultater gjennom andre. Kjennskap til forsikringsbransjen er en fordel. Vi kan tilby en utfordrende lederrolle i et solid selskap med ambisjoner om vekst.

Hovedoppgaver:

 • Lede og drifte non-marinavdelingen, både privat- og bedriftsforsikring
 • Følge opp markeds- og salgsaktiviteter
 • Ansvaret for oppfølging av større kunder, meglere og agentnettverk
 • Forretnings-/konseptutvikling
 • Leverandøravtaler
 • Kompetansebygging i avdelingen
 • Budsjett-, salgs- og resultatansvar
 • Personalansvar
 • Rådgivning risikostyring
 • Underwriting – vurdere og prise risikoer
 • Reassuranse i et internasjonalt marked

Stillingen inngår i selskapets ledergruppe og rapporterer til CEO. Som Salgsleder for non-marin i Møretrygd vil du bidra med innspill fra markedet, trender og være en aktiv pådriver for utvikling og markedsaktiviteter for å øke fokus på non-marin virksomhet.

Bakgrunn/Kompetanse:

 • Merkantil eller teknisk bakgrunn
 • Salgserfaring, gjerne fra tjenestesalg med dokumenterte resultater
 • Forretningsutvikling
 • Marketing / nye kommunikasjonskanaler
 • Nettverksbygging – lokalt nettverk
 • Forhandlinger
 • Personalledelse
 • Risikoidentifikasjon og styring

 Er du mulighetsorientert og evner å motivere og engasjere både innad i organisasjonen og ute i markedet?  Er du opptatt av å bygge langsiktige relasjoner, og bidrar til god samhandling mellom mennesker? 

Vi ser etter deg som er strukturert, resultatorientert, som kan utfordre det etablerte og som er motivert til å være med og utvikle Møretrygd videre.

Arbeidssted vil primært være Ålesund, men andre lokasjoner kan vurderes for rett kandidat.

Arbeidsgiver Møretrygd
Stillingstittel Salgsleder Non-marin
Søknadsfrist 24.01.2020
Arbeidssted Ålesund

Har du spørsmål?

Irene V. Mjelde
Irene V. Mjelde Management Consultant Yapril Ålesund
Irene V. Mjelde
Irene V. Mjelde Management Consultant Yapril Ålesund
Irene V. Mjelde
Irene V. Mjelde Management Consultant Yapril Ålesund
Bjarte Vindenes
Bjarte Vindenes CEO Møretrygd AS

Møretrygd

Møretrygd er et forsikringsselskap som tilbyr marine, privat og bedriftsforsikringer. Selskapet er delt 50/50 mellom marine forsikringer og non-marin forsikringer (privat / bedrift). Selskapet har hovedkontor i Ålesund med avdelingskontorer i Volda og Fosnavåg. Selskapet utgjør det største forsikringsmiljøet i regionen. 

Møretrygd har et sterkt kundefokus, kombinert med en solid kapitalbase. Selskapet er i en vekstfase og rigges for å tilpasse seg stadige endringer i markedet.

 Selskapet har i dag 23 ansatte med lang erfaring innenfor forsikringsmarkedet. Dette gir et solid fundament for videre utvikling.