Bli med hjem til et yrende næringsliv

Langs fjøresteinene ute ved havet, mellom høye fjell, og dypt inne i fjordene på Nordvestlandet finnes et yrende næringsliv innen møbelindustri, oppdrett, fornybar energi, maritim industri og reiseliv. Felles for de fleste bedriftene er internasjonal konkurranse og jakten på dyktige folk.

Sammen med møbelprodusenten Ekornes og 100 andre bedrifter fra Møre og Romsdal har rekrutterings- og rådgivingsselskapet Yapril vært på rekrutteringsmessen «Bli med hjem 2022» i Oslo for å friste flinke folk til å bli med hjem til fylket.

Messen hadde rekorddeltagelse i år, nærmere tusen besøkende var innom. Både Ekornes og Yapril opplevde svært stor interesse, der kandidatene stod i kø for å komme i dialog!

IMG_4266.jpg
Maren Øverli, Christin Nordgård, Bergljot Hjortdal og Kariann Sandvik er opptatt av å spille hverandre gode, og Bli med hjem-messen i Oslo som dette blinkskuddet er fra, er en glimrende mulighet som de gjerne benytter seg av!Et ressursunderskudd i regionen

Kariann Sandvik, CEO i Yapril, forteller at i årene som kommer vil næringslivet sårt trenge mer arbeidskraft, spesielt innen teknologiske fag, spesialister og fagledere. Samtidig burde Møre og Romsdal og næringslivet i regionen være en attraktiv bo- og arbeidsmarkedsregion med store muligheter for både utvikling- og læring.

- Det er et klart ressursunderskudd i landsdelen. Mange av bedriftene går som det griner, men mangelen på kvalifisert og variert kompetanse er stor, sier hun. Derfor bygger vi broer der mulige arbeidsgivere og arbeidstakere kan møtes.

Christin Nordgård er Group Human Resources Manager i Ekornes. Hun forteller at de innen visse fagområder opplever mangel på høyt kvalifiserte søkere fra regionen, spesielt innen teknologi og administrasjon.

- Hovedutfordringen per i dag er at antallet kvalifiserte søkere til hver stilling har gått ned, og det gir oss en økt risiko for ressursunderskudd fremover, sier hun.

I møbelindustriens vugge

Ekornes er Nordens største møbelprodusent, med hovedkontor i den norske møbelindustriens vugge - Sykkylven på Sunnmøre.

Med et globalt nedslagsfelt i 48 markeder, en årlig omsetning på over tre milliarder kroner, ti fabrikker i Norge, USA, Thailand, Vietnam og Litauen, og 3300 ansatte, har Ekornes vist at det er mulig å skape lokalt, og handle internasjonalt.

Folk først

- Vi setter folk først! Når våre ansatte trives og samtidig opplever at de kan utvikle seg faglig og personlig, da er de gode ambassadører for selskapet, sier Nordgård.

Hun forteller at de er opptatt av å bygge et stort mangfold av medarbeidere.

- Det finnes mer enn 100 ulike yrker innenfor vår organisasjon. For at vi skal lykkes globalt må vi bevare nærheten til lokalsamfunn og ansatte, og vi må bygge på tradisjoner samtidig som vi er nyskapende.

«Er det noen der ute?»

Før nyutdannede velger å flytte tilbake til hjemstedet er det første en spør seg selv om; «Hvilke muligheter finnes for meg hjemme?». Mange høyt kvalifiserte i Norge og internasjonalt aner ikke hva som finnes av industri i regionen.

Samtidig sitter bedriftene på andre siden av bordet med et lignende spørsmål; «Er det noen der ute med en kompetanse som vi burde vite om?».

- Min opplevelse er at våre ansatte er veldig stolte av å jobbe i Ekornes – både selskapet og produktene. Her får alle mulighet til både faglig og personlig utvikling. Samtidig har mange kort reisevei til og fra jobb, og kan bruke mye tid på å engasjere seg i sine fritidsaktiviteter. Utfordringen er å få formidlet disse verdiene ut til de som kunne ha vurdert å flytte til distriktet, sier Nordgård.

Et vellykket valg for alle

Christin Nordgård i Ekornes forteller at de har en tett og god dialog med Yapril, og at det kan være avgjørende for at de får med de riktige kandidatene i rekrutteringsprosessen. Hun legger til at den tette dialogen gjør at de som oppdragsgiver kan gi Yapril forhåndsprognoser slik at Yapril kan starte en sondering tidlig, og med det gjøre tilfanget av kandidater større.

- Ved et så tett samarbeid over tid kjenner også Yapril oss så godt at de vet hvilken kompetanse vi er ute etter, og hvilke personlige egenskaper vi legger vekt på. Dette er viktig for at det skal bli et vellykket valg for alle parter, sier Nordgård.

IMG_0094.jpeg
- For at vi skal kunne matche kandidat og arbeidsgiver er det veldig viktig for oss å også kjenne organisasjonene vi rekrutterer til, derfor investerer vi i å bli godt kjent, sier Kariann Sandvik, CEO i rekrutterings- og rådgivingsselskapet Yapril. - Vi setter folk først! Når våre ansatte trives og samtidig opplever at de kan utvikle seg faglig og personlig, da er de gode ambassadører for selskapet, sier Christin Nordgård, Group Human Resources Manager i Ekornes.


Før man tar de store stegene

- Mange av virksomhetene i regionen er sterke merkevarer – også internasjonalt. Vi tenker gjerne at jobben i seg selv burde være veldig fristende. Vi har alt å by på av natur, til og med urbane opplevelser, men glemmer ofte hvor folk kommer fra – eller kanskje har bodd i flere år under og etter studiene. Det er ikke enkelt å venne seg av med tilbudene i en storby, sier Sandvik, og legger til.

- Da kan det være greit å komme i gang med en uforpliktende dialog og sondering før man tar de store stegene. Der kommer vi inn i bildet som brobygger, og bedriftene med sine program som åpner for å la unge talenter vokse seg inn i - og med bedriftene. Det kan være gjennom bachelor- og master-oppgaver og internships i løpet av studiene, eller nyutdannede som får anledning å benytte sin spisskompetanse i bedriftene umiddelbart etter endte studier.

Satser på ungdommen

I Ekornes får alle nyansatte de kursene og den opplæringen de trenger, enten det er i språk, praktiske ferdigheter eller sikkerhet. De har en egen mentor-ordning for nyansatte, og jevnlig tilbys fagkurs og lederutviklingsprogrammer. Hvert år tar selskapet imot rundt 12-13 nye lærlinger, under tett oppfølging fra erfarne ansatte.

- Det vil si at vi har totalt om lag 25 lærlinger fordelt på første- og andre års lærlinger. De aller fleste får fast jobb etter endt utdanning. Mange av de som har tatt fagbrev hos oss utdanner seg videre, for eksempel på fagskole eller universitet som NTNU. De får da permisjon, og jobber gjerne hos oss når de har anledning til det, sier Christin Nordgård, Group Human Resources Manager i Ekornes.

- Det er veldig viktig for Ekornes å satse på ungdommen. I 2021 hadde vi åtte studenter på Summer Internship-program, hvorav to av de fortsatt har et engasjement i bedriften. I disse dager foregår rekrutteringsprosessen til en ny gjeng som vi gleder oss til å bli kjent med. Ellers er det mange ungdommer som går på videregående skole som har kveldsjobb hos oss, og vi tilbyr også sommerjobber. Slik får vi kombinert utvikling av kompetanse for fremtiden med gode praksistilbud til ungdommen, avslutter hun. 


Bli varslet om nye stillinger