Den ideelle organisasjonen Impande jobber for at flere barn skal få utdanning i Sør-Afrika. Andrea Lothe fra Ålesund synes det er utfordrende å få flere til å gi av overskuddet sitt, i en tid da mange har nok med seg selv. Nå håper hun flere likevel vil gjøre som sin tidligere arbeidsgiver - gi til noen som virkelig trenger det.

Rekrutteringsrådgiverne Yapril har valgt å gi 10.000 kroner hver måned gjennom hele året til hjelpeorganisasjonen Impande som blant annet bygger barnehager og lærer opp førskolelærere i Sør-Afrika.

Med det er Yapril med på å sørge for at flere barn får bedre utdanning i et land der en fjerdedel av befolkningen er lutfattige.

Til daglig er kollegene i Yapril mest opptatt av å rekruttere ledere og spesialister til kunder langs kysten mellom Bergen og Trondheim, men nå har altså en av deres tidligere kolleger dratt oppmerksomheten deres til barn og unge Sør-Afrika.  

Ekstrem fattigdom

Impande.jpg

Etter syv år i Yapril valgte Andrea Lothe våren 2021 å ta et karrieresprang fra rekrutteringsrådgiver til å bli daglig leder i Impande.

Nå er hun tilbake på besøk hos Yapril, og kan med egne ord, bilder -og video vise hva støtten går til – og bevise at den virkelig nytter. 

Sør-Afrika er ett av åtte land i verden hvor om lag 25 prosent av befolkningen lever i ekstrem fattigdom, og der de fattige har en dagslønn tilsvarende 16 kroner. Det er ingen andre land i verden som opplever en større forskjell mellom fattig og rik.

- I disse pandemitider er det vanskelig å drive veldedighetsarbeid. Folk har nok med seg selv. Likevel ser vi at det nytter å appellere til givergleden, og med dette håper jeg at flere kan bidra som Yapril, forteller Lothe.


Utdanning løfter samfunn 

Bilde nr 2.jpg

Andrea er takknemlig for at bedrifter som Yapril bidrar inn mot en av organisasjonens viktigste saker, nemlig opplæring av de som jobber i barnehagene. Hver måned donerer Yapril penger som går direkte til utdanning av voksne som bistår barna i hverdagen.

- Alle i Sør-Afrika har tilgang til barneskole, men mange kommer seg ikke gjennom fordi de har et dårlig utgangspunkt når de skal begynne på skolen. De har ikke den grunnleggende forståelsen for tall, bokstaver eller fargekunnskap. Nøkkelen er å begynne det pedagogiske arbeidet i barnehagealderen for å ruste de for det videre utdanningsløpet, sier Andrea.

Utdanning er en lønnsom investering i utviklingsland. Utdanning løfter hele samfunnet. Det er mange som trenger hjelp, og alle monner drar.

Utviklingsarbeid for barn og ungdom

Impande driver et omfattende utviklingsarbeid blant barn og ungdom i Ugu District i KwaZulu-Natal og Bizana i Eastern Cape, om lag 13 mil sør for Durban i Sør-Afrika.

De arbeider med skoleutvikling, barnehageutvikling, bygging av utviklingssentra, opplæring av førskolelærere, fagveiledere i sosialt arbeid, jus-studenter, opplæring i søm og etablering av systuer.

Så langt er 49 prosjekter blitt fullført og overført til lokale krefter. Impande satser spesielt på å gi barn i førskolealderen det de trenger av fysisk, mental og verdimessig stimulering.

- Vi har bygget og totalrenovert over 30 barnehager. Til sammen er det i dag om lag 500 barn i barnehagene våre. Ikke minst har vi utdannet voksne som ønsker å utdanne barn i stedet for å bare drive med barnepass, sier Andrea.

 

Der det trengs som mest

Som mor er dette noe Managing Partner i Yapril sier hun kan relatere seg sterkt til.

- Impandes arbeid bidrar til at foreldrene kan reise på jobb vel vitende at barna deres blir tatt godt hånd om i barnehagen, og at de ikke blir etterlatt til tilfeldighetene. Det betyr mye for oss at vi kan dele av overskuddet til en slik sak.

Hun mener Impande er med på å gjøre en forskjell i et land der det trengs som mest, og at dette støtter opp om FNs bærekraftsmål nummer fire – god utdanning, som handler om å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning, og å fremme muligheter for livslang læring for alle.  

- For oss i Yapril som rekrutterer både i Norge og internasjonalt er det viktig å kunne bidra til et prosjekt hvor man utdanner morgendagens kompetanse og arbeidskraft. Det er fint å ha muligheten til å gi noe konkret tilbake ved at voksne, barn og unge i Sør-Afrika får en utdanning, avslutter Kariann Sandvik i Yapril.


Kontaktpersoner

Andrea Lothe
Andrea Lothe Managing Director Impande AS
Andrea Lothe
Andrea Lothe Managing Director Impande AS
Kariann Sandvik
Kariann Sandvik Managing Partner Yapril AS
Kariann Sandvik
Kariann Sandvik Managing Partner Yapril AS