Yapril styrker satsingen - Søker to rådgivere til nytt Yapril-kontor i Molde

Rekrutterings- og rådgivingsselskapet Yapril har over flere år bistått næringslivet i Molderegionen når de har vært på jakt etter flinke folk til lederstillinger, spesialiststillinger og styreverv. Nå tar Yapril steget fullt ut og etablerer kontor i Molde, og er nå selv på jakt etter to rådgivere som skal jobbe fra Rosenes by.

– Til nå har vi hatt et satellittkontor i Molde hvor vi kunne komme innom etter behov, men nå ser vi at etterspørselen er så stor at vi har bestemt oss for å være en del av miljøet fem dager i uka hele året, sier Kariann Sandvik, CEO i Yapril.

Eiere som er tett på
Molderegionen har et fremoverlent og rikt næringsliv med mange lokale og sterke eiere som er tett på den daglige driften og utviklingen av bedriftene. Molderegionen er tett knyttet til havet, blant annet med bedrifter knyttet til havbasert energi, fiskeri- og oppdrett og maritim industri.

- Flere av bedriftene i Molde er verdensledende innen sine bransjer, og derfor er det svært viktig å beholde attraktiviteten overfor kandidater som allerede er i byen, men også å bidra til å posisjonere regionen overfor fremtidige arbeidstakere og innbyggere, sier Kariann Sandvik.

Ønsker flere kandidater
Hun oppfordrer både nyutdannede og folk med lang erfaring til å ta kontakt for en uformell prat, eller for å registrere sin CV. Rådgiverne i Yapril blir ofte kjent med kandidatene lenge før behovet i bedriftene oppstår. Samtidig har de en tett dialog med oppdragsgiverne slik at Yapril kan starte en sondering tidlig, og med det gjøre tilfanget av kandidater større.

- I årene som kommer vil næringslivet i Møre og Romsdal sårt trenge mer arbeidskraft, spesielt innen teknologiske fag, spesialister og fagledere. Samtidig burde regionen være en attraktiv bo- og arbeidsmarkedsregion med store muligheter for både utvikling- og læring, sier hun.

Yapril-rådgivere i Molde
Med tanke på sitt eget rekrutteringsbehov forteller hun at de foreløpig ser etter to rådgivere som skal samarbeide om kundene i Molderegionen. Hun ser ikke bort i fra at det kan bli flere enn to på sikt.

- Vi ser gjerne etter kinderegg-kandidater som kan dekke alle våre behov, men hvis vi skal spisse ønskene våre så ser vi for oss at minst én av kandidatene er en person som liker å være ute hos kundene, og som stadig utvikler sitt brede og aktive nettverk. Med andre ord en person som allerede har et solid fotfeste i Molde og Romsdal, sier hun.

- Den andre rådgiveren vi er ute etter dyrker sine analytiske egenskaper, og gir våre kunder råd på bakgrunn av grundig research - gjerne ut ifra vår internasjonale kandidat-database. Det å få tak i de rette kandidatene for å opprettholde næringslivets internasjonale konkurransekraft betyr at vi også må analysere potensialet utenfor byens og landets grenser, avslutter Sandvik.

Vil du jobbe med oss?

Eller slå på tråden for en uformell prat

Kariann Sandvik
Kariann Sandvik Managing Partner Yapril AS
Kariann Sandvik
Kariann Sandvik Managing Partner Yapril AS
Noen av bedriftene vi jobber med