Med Yapril Connect logger du deg inn i et ferdig oppsatt rekrutteringssystem, og kan selv bestille tester, analyser eller andre støttetjenester når du evaluerer kandidater. Du styrer altså rekrutteringsprosessen selv, men vi tilrettelegger hele veien. 

Om du velger Yapril Connect kan du velge mellom to ulike mediepakker. Begge skreddersydd for å være synlig og skinne for de rette personene, men med ulike ambisjonsnivåer.

Mediepakkene er bygget opp slik at vi får en ringvirkning av de ulike plattformene - som leder til at den rette personen finner veien til din stillingsannonse. Vi ser at de fleste søkere normalt sett kommer via Finn.no, etter å ha blitt påvirket av annonser gjennom blant annet sosiale medier og Google Ads.

Det handler altså om å være synlig i de rette kanalene, og at denne synligheten selvsagt fremstiller stillingen på best mulig måte. Slik kan både de som leter etter jobb, men også de som er trygge og fornøyde i jobben de har, oppdage stillingen din. 

Begge pakkene inkluderer en annonse på Finn.no, som er Norges største stillingsportal - og derfor er det en uskreven regel å være her. Vi gjør også en jobb med det grafiske for at stillingen skal presenteres på best mulig måte - vi vet alle at det først og fremst er øyet vi selger til. Da er vi klare for neste steg: annonse på Facebook, LinkedIn og Instagram. Her annonserer vi mot et målrettet publikum og gjør nødvendige justeringer for å oppnå best mulig resultat. I Connect Plus-pakken blir annonsen i tillegg publisert i Yapril sitt nettverk i sosiale medier med over 50 000 relevante følgere og med banner annonse via Google Ads.


NOK 40 000

NOK 40 000

Tilgang på rekrutteringsverktøy Mediepakke inkl.: Finn.no Målrettet annonsering i sosiale medier Grafisk design

NOK 55 000

NOK 55 000

Tilgang på rekrutteringsverktøy Mediepakke inkl.: Finn.no Målrettet annonsering i sosiale medier Grafisk design Annonsering i Yapril SoMe nettverk Google Ads bannerannonsering

Tillegstjenester

Tillegstjenester

Cut-e testverktøy Everything DiSC personlighetsanalyse Digital Footprint Referansesjekk Intervju

Har du spørsmål om Connect?

Marius Halvorsen
Marius Halvorsen Management Consultant Yapril AS
Marius Halvorsen
Marius Halvorsen Management Consultant Yapril AS
Marius Halvorsen
Marius Halvorsen Management Consultant Yapril AS
Du er i godt selskap