Business almost as usual.

Yapril is, as always, active in social media channels with short response time.
All Management Consultants are available by phone/LinkedIn/e-mail and are used to working through virtual tools. 

We follow advice from Norwegian authorities, and encourage everyone to do the same. 

If you have any questions regarding our reinforced precautionary routines, please contact us!
Norsk versjon

Yapril er som alltid aktiv i sosiale medier med kort responstid. Alle ansatte er tilgjengelige via telefon / LinkedIn / e-post og er vant til å jobbe gjennom virtuelle verktøy.

Vi følger råd fra norske myndigheter, og oppfordrer alle til å gjøre det samme. 

Har du spørsmål angående våre rutiner, ta kontakt med oss