Molde den 25. februar 2020

Yapril sikrer avtale med Utdanningsdirektoratet med ramme på inntil 4 millioner kroner.

Yapril har som én av fire leverandører inngått avtale med Utdanningsdirektoratet om bistand til rekrutteringsprosesser i forbindelse med regjeringens forslag om opprettelse av et nytt nasjonalt økonomisk tilsyn av private barnehager.

Det nye tilsynet er foreslått lagt til Utdanningsdirektoratets lokasjon i Molde, som allerede har to eksisterende avdelinger med 23 medarbeidere med ansvar for tilskuddsforvaltning og økonomi. Yapril støtter ideen om at det nye tilsynet da kan dra fordeler av den kompetansen og de systemene som er plassert i Molde fra før, sier Marius Halvorsen, prosjektleder og partner i Yapril. 

Tilsynet er ment å utgjøre en egen avdeling, med et omfang på inntil tretti nye stillinger, inkludert leder. Ved å legge tilsynet til Molde oppnår regjeringen også en flytting av høykompetansearbeidsplasser til distriktet, noe vi syns er svært gledelig, sier Vidar Skjørli som er partner i Yapril og strategisk ansvarlig for offentlig sektor.

Yapril har lang erfaring innen rekruttering av toppledere, mellomledere, spesialister og styremedlem til både privat og offentlige selskap. 

Yapril har i dag kontorer både i Molde, Ålesund og Tromsø, og jobber med rekruttering av kandidater både nasjonalt og internasjonalt.

For mer informasjon kontakt:

Marius Halvorsen
Marius Halvorsen Management Consultant Yapril Ålesund og Molde
Marius Halvorsen
Marius Halvorsen Management Consultant Yapril Ålesund og Molde
Marius Halvorsen
Marius Halvorsen Management Consultant Yapril Ålesund og Molde
Vidar A. Skjørli Management Consultant Yapril Molde
Vidar A. Skjørli Management Consultant Yapril Molde
Vidar A. Skjørli Management Consultant Yapril Molde